آموزش تمرينات ايروبيك

ايروبيك ، آموزش لاغري با ايروبيك ، تناسب اندام با ايروبيك ، ايروبيك بانوان ،كتاب آموزش رايگان ايروبيك ، كلاس ايروبيك ، تناسب اندام

بهترين ايروبيك كدام است؟

۴۲۸ بازديد

بهترين ايروبيك كدام است؟

در كل هيچ نوع ورزش ايروبيك (هوازي) وجود ندارد كه به شما سود نرساند. بهترين راه براي استفاده از ورزش هاي ايروبيك (هوازي) اين است كه تا آنجا كه ممكن است به انواع مختلف ايروبيك بپردازيد و فقط به يك نوع از فعاليت هاي ايروبيك نچسبيد. شما مي توانيد در هر دوره اي ۱۵ دقيقه اي، انواع مختلف از ايروبيك (هوازي) را انجام دهيد. علاوه بر اين مي توانيد امروز يك نوع فعاليت ايروبيك (هوازي) انجام دهيد و فردا نوعي ديگر را. چيزي كه مي شود از آن مطمئن بود اين است كه با اين روش تمام گروه هاي ماهيچه هاي شما ورزش داده مي شوند.
يك تصور غلطي وجود دارد كه مي گويد شما براي انجام ايروبيك (هوازي) حتماً بايد در يك سالن ورزشي خوب ثبت نام كنيد. اگر شما نگاهي به ورزش هاي ايروبيكي كه در گروه هاي مختلف ايروبيك قرار دارند بياندازيد، مي فهميد كه چرا اين كار اشتباه است. پياده روي، دو و دوچرخه سواري. چه نيازي هست كه براي انجام اينها به يك سالن ورزشي برويد؟ حقيقت امر اين است كه شما مي توانيد به راحتي اين ها را در خانه خودتان انجام دهيد. به جاي دويدن در بيرون، مي توانيد در خانه در جا بدويد. به جاي دوچرخه سواري در بيرون مي توانيد اين كار را روي يك دوچرخه ثابت درخانه انجام دهيد.